Geštalt psihoterapevtsko svetovanje
 
Ste na življenjskem razpotju in ne veste, kako naprej?
Si želite stopiti naprej na poti samorazvoja? 
Se vam ponavljajo konfliktne situacije z določenimi osebami?
Ste pod hudimi pritiski in ne veste, kako bi se umirili?
Ste zboleli in si želite celosten pristop za vzpostavitev zdravja?
Ste ...?

Verjetno v našem t.i. "civiliziranem" svetu ni nikogar, ki se ne bi vsaj enkrat v življenju znašel v situaciji, ki se mu zdi pretežka, včasih celo brezizhodna, da bi jo lahko rešil sam. 

V takih primerih potrebujemo nevtralno osebo, ki nam bo strokovno in z veliko mero empatije pomagala:

 • priti v stik s seboj,​

 • ozavestiti vzroke za trenutno stanje,​

 • najti ustrezne rešitve in strategije za drugačen način delovanja,

 • najti mir v sebi,

 • ozdraveti celostno na duhovni, mentalni, duševni in telesni ravni,

 • razviti svoje potenciale,

 • zaživeti kvalitetne odnose z drugimi.

 

Včasih pa si preprosto želimo nase in na svoje življenje pogleda​ti iz drugačne perspektive kot smo je vajeni, ali se v svojem osebnem razvoju pomakniti naprej in razširiti zavest.

Kakršne koli že so vaše potrebe, vam bom s svojim znanjem in izkušnjami pomagala stopiti v proces transformacije in vas pri tem ves čas empatično podpirala, dokler ne uzrete nove poti zase in najdete mir v sebi.

 

Geštalt pristop svetovanja temelji na metodah geštalt terapije, ki sodi med integrativne, celostne psihoterapevtske pristope. Človeka

torej obravnava celostno, ukvarja se predvsem z njegovo subjektivnostjo in s tem, kako komunicira s svojim okoljem, torej z drugimi osebami in s situacijami, v katerih se znajde.

 

Stranka v svetovalnem procesu prepoznava in se uči opuščati stare, moteče vzorce delovanja,  hkrati pa pridobiva nove veščine upravljanja s seboj in sodelovanja z drugimi. Svetovalec jo pri tem podpira na tak način, da ustvari ustrezno okolje in ji ponudi različne informacije in orodja za učinkovito preobrazbo. Stranko spremlja z velikim spoštovanjem do njene avtonomije in sposobnosti samoregulacije.

Osnovna načela geštalt pristopa

1. Načelo „tukaj in zdaj“

Vsi vplivi iz preteklosti in prihodnosti (želje, pričakovanja, vizije za prihodnost) nastopajo tako, da jih klient doživlja sedaj, na trenutnem odru zavedanja. Sprememba se zato ne zgodi v preteklosti ali prihodnosti, temveč tukaj in zdaj. Igre, ki se igrajo na tem odru, morda prikazujejo preteklost ali rišejo prihodnost, vendar se dogajajo v sedanjosti. Zato je ozaveščanje preteklega ali prihodnjega pomembna intervencijska tehnika.

2. Načelo stika

To načelo vedno predpostavlja druge ali nekaj drugega, s katerimi/s čimer stopim v stik, v izmenjavo, v interakcijo. Če nimam stika s seboj, s svojimi potrebami, čustvi, mislimi, s svojo živostjo in možnostmi delovanja, se mi slabo piše. Če nimam stika z drugimi ljudmi, z naravo, s kulturo, je ogrožena moja sposobnost preživetja. Kajti človek živi od izmenjave s svojim okoljem in je odvisen od možnosti samoorganizacije svoje duševnosti. Zato je vzpostavljanje stika s seboj osrednja tema gestaltističnega dela.

3. Geštalt aktivira doživljanje

To se zgodi na tak način, da  potiska telesne, afektivne in duhovne procese  v zavedno in jim pomaga, da se izrazijo. S tem postanejo okostenele strukture ponovno tekoče in spremenljive.

4. Geštalt omogoča doživljanje

Klientu nudi doživljajski prostor, v katerem lahko doživi nova izkustva, ki mu omogočajo drugačno razmišljanje, doživljanje in delovanje. V zaščitenem okviru, v preigravanju različnih realnih možnosti delovanja, svetovalec klientu ponudi različne vaje, v katerih se lahko preizkusi za uporabo v realnih situacijah. To klientu odpre povsem nove horizonte delovanja.

 
Način dela s klientom

Delamo vedno na tem, kar je za vas v danem trenutku, tukaj in zdaj v ospredju, kar nekako "štrli ven", pride na površje. Z različnimi metodami vam pomagam, da to ozavestite in začutite. Najpogostejše vprašanje gestalt terapevta/svetovalca je zato:

 

Kako se počutite v tem trenutku?

 

S tem vprašanjem usmerimo pozornost na trenutno neposredno doživljanje, iz katerega potem izhajamo.

Poleg pogovora so za ta pristop značilne naslednje metode:

 • delo s telesom:  sproščanje, dihanje, občutenje telesa in zaznavanje dogajanja v  njem, gibanje, postavljanje v določene položaje, gestika, mimika, glas (v zavihku Članki najdete moj prispevek Delo s telesom v geštalt psihoterapiji).

 • kreativni mediji: risanje, slikanje, oblikovanje gline, fantazijsko potovanje, pisanje, pripovedovanje zgodb, glasba, ples, pantomima, igranje vlog ipd. 

 • uporaba nekaterih metod iz sistemskega pristopa, recimo postavitev družine.

Kreativen in interaktiven način omogoča vpogled v vsebine nezavednega na metaforični, simbolni ravni, kar je za osebo v procesu po eni strani zelo nežen pristop, po drugi pa prav zaradi moči simbola izredno učinkovit.

V jeziku kreativnih medijev in analognih sredstev izražanja (risbe, slike, skulpture, delo z zvokom ipd.)  je mogoče „povedati“ marsikaj, za kar morda še sploh ne obstajajo besede ali pa jih enostavno ne poznate (recimo za določena čustvena stanja) ali ne morete izreči neposredno. Ti mediji vam omogočijo, da oblikujete in dojamete svoje nezavedne procese. Zavestno in nezavedno stopita v stik drug z drugim.

 

Tako se boste iz srečanja v srečanje vedno bolj poglabljali v skrite prostore svojega nezavednega, ozaveščali njegove vsebine in s tem vzroke svojih težav. Prav to ozaveščanje vam bo odprlo nov pogled na številne, še neizkoriščene možnosti.

 
Geštalt svetovanje omogoča:
 • okrepljeno zavedanje miselnih in čustvenih procesov
 • razkrivanje vzroka težav in uvid v rešitev
 • drugačno perspektivo nase in na druge
 • spreminjanje motečih vzorcev delovanja
 • odkrivanje skritih potencialov in integracijo teh v vsakdanje življenje
 • najti novo orientacijo v življenju
 • najti smisel
 • priti v stik s seboj, s svojimi čustvi in resničnimi potrebami
 • kreiranje takega življenja, kot si ga sami želimo
 • mir, zdravje, kvalitetne odnose z drugimi.
Cena: 45 €/ 60 min.  Uvodni pogovor je brezplačen.